კატეგორიები
ხილი / ქლიავი
ეკოლოგიური პროდუქტი
მიწოდება შესაძლებელია
VIP განცხადებები
გაყიდვა
Plums
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 5-20 ტონა 2.25 EUR
გაყიდვა
Green plums
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 0 EUR
გაყიდვა
BIO
Dried prunes
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 2.23 EUR
გაყიდვა
Plums
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 50-100 ტონა 0 USD
გაყიდვა
BIO
Prunes
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 2.3 EUR
გაყიდვა
Plums
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 20-50 ტონა 0 EUR
გაყიდვა
BIO
Plums
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 50-100 ტონა 0 EUR
გაყიდვა
Plums
ქვეყანა მოცულობა ფასი
არაბული ქვეყნები 5-20 ტონა 0 USD
გაყიდვა
 Dry prunes
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 50-100 ტონა 2.4 EUR
გაყიდვა
Dried prunes
ქვეყანა მოცულობა ფასი
საქართველო 20-50 კილო 0 GEL