კატეგორიები

ახალი განცხადებები

გაყიდვა
Nectarines
ქვეყანა მოცულობა ფასი
თურქეთი 50-100 ტონა 1.2 EUR
გაყიდვა
Chickpeas
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 50-100 ტონა 5.5 EUR
გაყიდვა
Carrot
ქვეყანა მოცულობა ფასი
თურქეთი 50-100 ტონა 0.5 EUR
გაყიდვა
BIO
Watermelon
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 0 EUR
გაყიდვა
BIO
Lemon
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 0.6 EUR
გაყიდვა
Mustard
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 410 EUR
გაყიდვა
Onion
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 20-50 ტონა 0 EUR
გაყიდვა
Blackberry
ქვეყანა მოცულობა ფასი
არაბული ქვეყნები 20-50 ტონა 5 EUR
გაყიდვა
Watermelon
ქვეყანა მოცულობა ფასი
არაბული ქვეყნები 100-1000 ტონა 0.6 USD
გაყიდვა
Cucumber
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 50-100 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Watermelon
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 50-100 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Cherry
ქვეყანა მოცულობა ფასი
თურქეთი 50-100 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Pistachio
ქვეყანა მოცულობა ფასი
თურქეთი 50-100 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Sunflower seeds
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 0 EUR
გაყიდვა
Dried fruits
ქვეყანა მოცულობა ფასი
უზბეკეთი 20-50 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Barley
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 1-5 ტონა 175 EUR
გაყიდვა
Dragon fruits
ქვეყანა მოცულობა ფასი
თურქეთი 1-5 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Sunflower seeds
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ყაზახეთი 50-100 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Vanilla
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 1-5 ტონა 0 EUR
გაყიდვა
Cranberry
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 50-100 ტონა 1.9 EUR
გაყიდვა
Cucumber
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 0 EUR
გაყიდვა
Nectarines
ქვეყანა მოცულობა ფასი
თურქეთი 50-100 ტონა 1.9 EUR
გაყიდვა
Cherry
ქვეყანა მოცულობა ფასი
არაბული ქვეყნები 50-100 ტონა 4.5 EUR
გაყიდვა
Saffron
ქვეყანა მოცულობა ფასი
არაბული ქვეყნები 1-5 ტონა 3400 EUR
გაყიდვა
Watermelon
ქვეყანა მოცულობა ფასი
თურქეთი 1-5 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Potato
ქვეყანა მოცულობა ფასი
თურქეთი 1-5 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Soya beans
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Apple
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Canola
ქვეყანა მოცულობა ფასი
ევროპის კავშირი 100-1000 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Cherry
ქვეყანა მოცულობა ფასი
თურქეთი 20-50 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Ginger
ქვეყანა მოცულობა ფასი
საქართველო 5-20 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Red rice
ქვეყანა მოცულობა ფასი
საქართველო 50-100 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Halal meat
ქვეყანა მოცულობა ფასი
უზბეკეთი 20-50 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Saffron
ქვეყანა მოცულობა ფასი
არაბული ქვეყნები 1-5 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Mangosteen
ქვეყანა მოცულობა ფასი
საქართველო 5-20 ტონა 0 USD
გაყიდვა
Wood pellets
ქვეყანა მოცულობა ფასი
საქართველო 50-100 ტონა 159 USD

სიახლეები