Kategoriyalar

Yangi e'lonlar

Sotish
Onion
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 20-50 Tonna 0 EUR
Sotish
Blackberry
Mamlakat Hajmi Narxi
Arab mamlakatlari 20-50 Tonna 5 EUR
Sotish
Watermelon
Mamlakat Hajmi Narxi
Arab mamlakatlari 100-1000 Tonna 0.6 USD
Sotish
Cucumber
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 50-100 Tonna 0 USD
Sotish
Watermelon
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 50-100 Tonna 0 USD
Sotish
Cherry
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 50-100 Tonna 0 USD
Sotish
Pistachio
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 50-100 Tonna 0 USD
Sotish
Sunflower seeds
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0 EUR
Sotish
Dried fruits
Mamlakat Hajmi Narxi
O'zbekiston 20-50 Tonna 0 USD
Sotish
Barley
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 1-5 Tonna 175 EUR
Sotish
Dragon fruits
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 1-5 Tonna 0 USD
Sotish
Sunflower seeds
Mamlakat Hajmi Narxi
Qozog'iston 50-100 Tonna 0 USD
Sotish
Vanilla
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 1-5 Tonna 0 EUR
Sotish
Cranberry
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 50-100 Tonna 1.9 EUR
Sotish
Cucumber
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0 EUR
Sotish
Nectarines
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 50-100 Tonna 1.9 EUR
Sotish
Cherry
Mamlakat Hajmi Narxi
Arab mamlakatlari 50-100 Tonna 4.5 EUR
Sotish
Saffron
Mamlakat Hajmi Narxi
Arab mamlakatlari 1-5 Tonna 3400 EUR
Sotish
Watermelon
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 1-5 Tonna 0 USD
Sotish
Potato
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 1-5 Tonna 0 USD
Sotish
Soya beans
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0 USD
Sotish
Apple
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0 USD
Sotish
Canola
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0 USD
Sotish
Cherry
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 20-50 Tonna 0 USD
Sotish
Ginger
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 5-20 Tonna 0 USD
Sotish
Red rice
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 50-100 Tonna 0 USD
Sotish
Halal meat
Mamlakat Hajmi Narxi
O'zbekiston 20-50 Tonna 0 USD
Sotish
Saffron
Mamlakat Hajmi Narxi
Arab mamlakatlari 1-5 Tonna 0 USD
Sotish
Mangosteen
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 5-20 Tonna 0 USD
Sotish
Wood pellets
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 50-100 Tonna 159 USD
Sotish
Strawberry
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 1-5 Tonna 3.5 EUR
Sotish
Spices
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 5-20 Tonna 0 USD
Sotish
Frozen tomatoes
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 20-50 Tonna 1.85 EUR
Sotish
Chickpeas
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 20-50 Tonna 800 USD
Sotish
Wheat
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 360 USD
Sotish
Coffee
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 50-100 Tonna 0 USD

Innovatsiya