Kategoriyalar
Ekologik toza mahsulot
Yetkazib berish mavjud
VIP e'lonlar
Sotish
Onion
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0.3 EUR
Sotish
Potato
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0.3 EUR
Sotish
Pumpkin
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0 EUR
Sotish
Cucumber
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 50-100 Tonna 0 EUR
Sotish
Garlic
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 20-50 Tonna 0 USD
Sotish
Pumpkin
Mamlakat Hajmi Narxi
Arab mamlakatlari 50-100 Tonna 0 USD
Sotish
Cucumber
Mamlakat Hajmi Narxi
Arab mamlakatlari 20-50 Tonna 0.9 EUR
Sotish
Onion
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 1000-5000 Tonna 0.26 EUR
Sotish
Mushrooms
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 1-5 Tonna 0 EUR
Sotish
Garlic
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 5-20 Tonna 3.49 EUR
Sotish
 Beans
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 50-100 Tonna 0 EUR
Sotish
Tomato
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 50-100 Tonna 0.7 EUR
Sotish
Eggplant
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 20-50 Tonna 1.5 EUR
Sotish
Cucumber
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 1-5 Tonna 1.5 GEL
Sotish
Parsnip
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 50-100 Tonna 0.28 EUR
Sotish
Tomato
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 50-100 Tonna 0 USD
Sotish
Red onion
Mamlakat Hajmi Narxi
Arab mamlakatlari 20-50 Tonna 0 USD
Sotish
Black pepper
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 20-50 Tonna 0 USD
Sotish
Cucumber
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 50-100 Tonna 0.5 EUR
Sotish
Beans
Mamlakat Hajmi Narxi
Arab mamlakatlari 20-50 Tonna 0 USD
Sotish
Garlic and onion
Mamlakat Hajmi Narxi
O'zbekiston 20-50 Tonna 0 AZN
Sotish
Potato
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 50-100 Tonna 50 EUR
Sotish
Potato
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 1-5 Tonna 0 USD
Sotish
BIO
Cabbage
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0.6 EUR
Sotish
Potato
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 350 EUR
Sotish
Cabbage
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0 EUR
Sotish
Tomato
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0 EUR
Sotish
Onion
Mamlakat Hajmi Narxi
Qozog'iston 100-1000 Tonna 0.35 EUR
Sotish
Garlic
Mamlakat Hajmi Narxi
O'zbekiston 5-20 Tonna 0 USD
Sotish
Carrot
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 50-100 Tonna 0.5 EUR
Sotish
Onion
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 20-50 Tonna 0 EUR
Sotish
Cucumber
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 50-100 Tonna 0 USD
Sotish
Cucumber
Mamlakat Hajmi Narxi
Yevropa Ittifoqi 100-1000 Tonna 0 EUR
Sotish
Potato
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 1-5 Tonna 0 USD
Sotish
Frozen tomatoes
Mamlakat Hajmi Narxi
Turkiya 20-50 Tonna 1.85 EUR
Sotish
Dried shiitake
Mamlakat Hajmi Narxi
Gruziya 20-50 Tonna 0 USD